Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

hysterie
hysterie
hysterie
9571 ebfa 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
hysterie
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)

September 23 2018

hysterie
6782 bcca
hysterie
hysterie
hysterie
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
hysterie
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
hysterie
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
hysterie
(...) ludzka pamięć jest dziwacznym zjawiskiem. Uparcie przechowuje na zawsze rzeczy, o których chciałoby sie natychmiast zapomnieć.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
hysterie
1250 a426 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
hysterie
1840 3f5d 500
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost
hysterie
9694 d6d2 500
hysterie
6072 d62e 500
hysterie
0774 c2a2
Reposted fromkrolik krolik vianezavisan nezavisan
hysterie
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viagdziejestola gdziejestola
hysterie
6730 d6e5 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapasisia pasisia
hysterie
6656 2c1b 500
Reposted fromfungi fungi viapasisia pasisia
hysterie
6330 c2be
Reposted fromusunto usunto viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl