Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

hysterie
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać.
— Radio Armagedon
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
hysterie
hysterie
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles via4777727772 4777727772
hysterie
5321 5bb3
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajeszczenie jeszczenie
hysterie
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viajeszczenie jeszczenie
hysterie
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viajeszczenie jeszczenie
hysterie
hysterie
2318 258d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaflamingo flamingo
hysterie
4425 ab18 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaflamingo flamingo
hysterie
4432 0575 500
Reposted fromcorvax corvax viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
hysterie
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht vianezavisan nezavisan
hysterie
Wielu ludzi wkracza w nasze życie zupełnie przypadkowo. Niektórzy pojawiają się na kilka dni, inni niekiedy nawet tylko na kilka godzin. Nieliczni pozostają z nami na zawsze. To nie zdarza się często, ale się zdarza.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacinnamongirl cinnamongirl
hysterie
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaxannabelle xannabelle
hysterie
1055 347f
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianienie nienie
hysterie
6243 a2c3
Reposted fromteijakool teijakool vianienie nienie
hysterie
7356 5d7e 500
po studiach chcę być doktorem Gerardem
Reposted fromall-about-kate all-about-kate vianienie nienie
hysterie
7478 beb3 500
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianienie nienie

May 28 2018

hysterie
6963 5b14 500
hysterie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl