Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viaDontKillMe DontKillMe
hysterie
Reposted fromjasminum jasminum viaDontKillMe DontKillMe
hysterie
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena vianezavisan nezavisan
hysterie
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted frompensieve pensieve viaoversensitive oversensitive
hysterie
3373 8f44
hysterie
1170 d917 500
August Osage County (2013)
Reposted fromcaraseen caraseen viaoversensitive oversensitive
2909 da91 500
Reposted fromgreggles greggles viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
hysterie
9820 d3a0
Reposted fromnezavisan nezavisan viahorses horses
hysterie
Chemia między ludźmi jest wtedy,  kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć.
— yveee.soup.io
Reposted fromyveee yveee vianezavisan nezavisan

June 02 2017

hysterie
6493 6fbf
Reposted fromdontbemad dontbemad viaoversensitive oversensitive
9365 f53a

May 30 2017

hysterie
Reposted frommeem meem viarawwwr rawwwr
hysterie
8188 f274 500
Reposted fromsweetheart sweetheart viarawwwr rawwwr
hysterie
2031 be07
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
hysterie
5446 66f2
Reposted fromnetcrap netcrap vialaj laj
hysterie
2480 d48f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaj laj
hysterie
5059 b4ad 500
Reposted fromowca owca vialaj laj
hysterie
5931 2f20 500
Reposted fromla-lu la-lu vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl